Runt 1,5 miljoner norrmän hugger sin egen ved

Cirka 1,5 miljoner norrmän hugger sin egen ved och hälften av dessa har tillgång till egen ved. Foto: Per Eriksson.

Norrmän litar till vedeldning även i mildare perioder och en undersökning som branschorganisationen Norsk Värme gjort visar att hälften av alla som eldar med ved, hugger veden själva. Med cirka 3,6 miljoner norrmän som bor i en bostad med någon form av eldstad, har var femte vedeldning som sin huvudsakliga värmekälla.

I Norge firade man den 2 oktober vedeldningsdagen för femte gången. Dagen finns till för att främja den komfort och mysighet som norrmännen förknippar med vedeldning, men finns också till för att lyfta fram vedeldningens betydelse som beredskapsåtgärd i Norge.

– Vi ser att tätheten av eldstäder är jämt fördelat över hela landet, förutom i Oslo där hälften har eldstad. Norrmän eldar i allmänhet med ved och fyra av fem eldar minst en gång i veckan under den kalla perioden av året, säger Brede Børud, ordförande i branschorgansationen Norsk Värme.

I runda slängar hugger 1,5 miljoner norrmän sin egen ved, och gruppen med flest självhuggare är män i mellersta Norge och västra Norge. Mer än hälften av alla som eldar har också tillgång till gratis ved eller fri avverkning från antingen kommunala eller privata skogar.

I dag är det bara tre procent av de med eldstad som hugger ved gratis på kommunal mark, men undersökningen visar att fyra av fem skulle överväga detta alternativ om det fanns i deras kommun. Ett 10-tal norska kommuner tillåter för närvarande avverkning enligt överenskommelse eller genom ansökan.

Enligt Norsk Varme finns det totalt cirka. 3,1 miljoner eldstäder i Norge, fördelat på miljövänliga eldstäder, öppna spisar, antika kaminer och icke miljövänliga eldstäder. Som icke miljövänliga eldstäder räknas de som tillverkats mellan 1945-1998.

– Det är glädjande att så många norrmän har en eldstad och ser dess värde, men vi ser att många fler borde byta ut den gamla härden mot en ny miljövänlig eldstad. De nya kaminerna släpper ut nästan 90 procent färre partiklar än de gamla – och ger dubbelt så mycket värme per stock, säger Brede Børud.

Norsk Varme har tidigare förespråkat en nationell pantordning, så att alla gamla eldstäder byts ut. Siffror från branschorganisationen visar att om norrmän överhuvudtaget ska överväga att byta ut sin gamla eldstad måste en pant vara på minst 9.000 norska kronor.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se