Ritchie Bros: Europas entreprenörer vill utöka maskinparkerna

Foto: Chris Covatta, Ritchie Bros.

Många byggföretag runtom i Europa förbereder sig för en ökning av produktiviteten i år genom att utöka sina maskinparker, gå över till köp och försäljning online och använda trovärdiga data som stöd för sin flottförvaltning. Alla dessa trender framhävdes i en nyligen genomförd kundundersökning av Ritchie Bros.  

Efter den pandemirelaterade nedgången i produktiviteten, som drabbade nästan alla europeiska regioner 2020, uttryckte en stor majoritet av Ritchie Bros tillfrågade byggföretag optimism om ökad produktivitet i år. Även om 95 procent av de tillfrågade uppgav att Covid-19 hade påverkat besluten om att lägga till eller ta bort maskiner från deras maskinparker, ser de flesta av dessa företag nu fram emot ett mer lönsamt 2021 när projekten i regionerna tar fart och orderböckerna växer.  

– Detta återspeglas tydligt över hela Europa i vad vi ser på våra auktioner och marknadsplatser. Många företag upplever ett högt utnyttjande av utrustningen och vill ofta lägga till eller byta ut maskiner som de kan sätta i arbete. Den internationella efterfrågan på utrustning ökar kraftigt, vilket leder till rekordmånga budgivare som deltar och en stark prisutveckling, , säger Jeroen Rijk, vd på Ritchie Bros.

– Även i Sverige ser vi högt tryck på marknaden, både när det gäller att köpa och sälja maskiner. Jag instämmer helt i vad Jeroen Rijk säger både om den internationella efterfrågan och prisutvecklingen, säger Peder Johansson, Territory Manager Sverige. 

Ritchie Bros. tillfrågade cirka 200 byggföretag från Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien, med en maskinpark på mellan 2-200 fordon.  Bild: Ritchie Bros.

Fler än 70 procent av de tillfrågade byggföretagen planerar att öka sin flotta av tunga maskiner under året, och 19 procent planerar till och med att uppgradera sin maskinpark “avsevärt”. När företagen försöker balansera sin flotta för framtida arbetskrav är de två främsta anledningarna som anges i undersökningen för att sälja enheter: “Det behövs andra maskiner” och “De nuvarande maskinerna börjar bli för gamla”. En tredje drivkraft för att göra sig av med maskiner var de ökande underhållskostnaderna, särskilt bland de svarande i Nederländerna, Tyskland och Frankrike.  

Undersökningen visade också att köp- och försäljningsvanorna för tunga maskiner har förändrats från traditionella affärer på plats till affärer på nätet. Även om detta påverkades av affärsverksamheten under Covid-19, så erkände de tillfrågade i stor utsträckning att det ersatte mer konventionella metoder som sker ansikte mot ansikte efter pandemin.  

Nästan 90 procent av de tillfrågade känner sig bekväma med att köpa utrustning på nätet, och 13 procent planerar till och med att göra alla sina maskininköp på nätet under 2021. Mer än 10 procent sa att de föredrar ett personligt besök för att köpa den utrustning de behöver. När det gäller försäljning av maskiner skulle 84 procent av dem vara bekväma med att sköta det online, och nästan 43 procent förväntar sig att underlätta mer än hälften av sina maskinförsäljningar genom digitala kanaler.  

– I Sverige ligger vi i framkant vad det gäller digitala maskinauktioner och vi ser att intresset bara ökar. Samtidigt är det fortfarande många som även vill ha ett fysiskt möte inför en försäljning och vid listning av maskiner, säger Peder Johansson avslutningsvis. 

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se