Mer biomassa i Peabs asfalt

Foto: Peab Asfalt.

Peab asfalt asfalterar en teststräcka med lignin på Viksjöleden i Järfälla Kommun strax norr om Stockholm. Lignin är det naturliga bindemedlet i trä och när det delvis ersätter det petroliumbaserade bitumen uppnår man både miljömässiga och tekniska fördelar.

Lignin är det ämne som håller samman fibrerna i trä. Det binder cellulosa och hemicellulosa och ger virket dess styvhet och motstånd mot röta. Näst efter cellulosa är det den största förnybara källan till kol som finns. Peab Afalt räknar också med en positiv klimateffekt av att biomassa binds in i asfalt.

– Vi har arbetat med olika typer av lignin under några år nu och det känns viktigt att vi får prova det i riktig produktion. Förra året utförde vi våra första testytor med lignin och nu går vi vidare och försöker utveckla konceptet. Det känns väldigt spännande och viktigt att ha det här branschöverskridande samarbetet samt att arbeta nära våra kunder för att utveckla en klimatförbättrad och mer beständig asfaltbeläggning, säger Lars Jansson, laboratoriechef, Peab Asfalt.

Det är Stora Enso som levererat ligninet som används i provsträckan och sedan fem år används Peabs Eco-Asfalt i Järfälla kommun. I asfaltsverket används bioolja för torkningen och uppvärmning av stenmaterialet. Eftersom det är den mest energikrävande delen i processen var det då en stor positiv tekniknyhet. Utsläppen av koldioxid minsas radikalt jämfört med förbränning av fossila bränslen.

– Vi är glada över att kunna fortsätta att utveckla samarbetet med Peab Asfalt. Järfälla kommun arbetar på många olika sätt för att kunna reducera utsläppen, det här är en viktig del i det arbetet samtidigt som vi hoppas kunna uppnå tekniska fördelar, säger Marcus Gry (M), ordförande i tekniska nämnden, Järfälla kommun.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se