Digitalt stöd till mindre skogsaktörer

Lina Sundberg, vd på Svensk Skogsadministration. Foto: Pressbild.

Nu får mindre aktörer i skogsbranschen möjlighet att hänga med i digitaliseringen och leva upp till de krav som det innebär. Det nybildade företaget Svensk Virkesadministration AB erbjuder virkesadministrativa och logistikadministrativa tjänster, som ska göra det möjligt för mindre och medelstora bolag som köper, säljer eller handlar med skogsråvara att ägna sig åt kärnverksahmeten.

Ägare till det nya företaget är Lina Sundberg och Roger Johansson, båda verksamma i skogsbranschen. De har även knutit till sig flera kompetenta medarbetare som även de har lång erfarenhet av skogsbranschen.

– Vi ska erbjuda skogsbranschen hög kompetens och kvalitet inom administration av virkesflöden och dess tillhörande affärer, med hög leveranshastighet. Våra kunder ska även fortsatt kunna äga och utveckla sin egen affär och tillhörande informationsdata. Vi gör det tråkiga jobbet åt dem, säger Lina Sundberg, vd Svensk Virkesadministration.

Företaget vänder sig i första hand till mindre aktörer i skogsbranschen och kommer erbjuda tjänster som annars tar tid och kraft att sätta sig in i och dessutom kräver särskild kompetens.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se