Peab bygger ny containerhamn åt SCA i Sundsvall

Foto: Ramboll.

Peab har fått i uppdrag att bygga en ny containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen i Sundsvall. Beställare är SCA Logistics. Kontraktsumman uppgår till 249 miljoner kronor.

Efterfrågan på såväl pappersmassa och sågade trävaror ökar och därför bygger SCA en ny containerhamn i Sundsvall. Det motsvarar fyra fotbollsplaner och har en kapacitet att hantera cirka 100.000 containrar per år. Till detta kommer det att byggas en ny kaj, vilket innebär stora grundläggnings- och pålningsarbeten. För att säkerställa att mer djupgående fartyg än de som angör hamnen idag kan trafikera sträckan kommer även hamnbassängen att muddras. I projektet ingår även stora el,- vatten- och avloppsarbeten.

 – Vi ser fram emot att få utveckla ytterligare en del av Sundsvall Logistikpark genom att bygga den nya containerhamnen tillsammans med SCA. Vi har god erfarenhet av att samarbeta i stora och komplexa projekt, såsom de närliggande utbyggnationerna av Östrand Massafabrik och Tunadals sågverk. Att vara delaktig i att utveckla infrastrukturen och ett effektivt och hållbart transportnav för Sundsvall och Norrland är självklart för oss som Nordens samhällsbyggare, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

SCA:s nya containerhamn kommer ligga i anslutning till Sundsvalls nya logistikpark i Tunadalshamnen. Logistikparken ska fungera en knutpunkt för transporter där väg, järnväg och sjöfart möts för att säkerställa att företag kan utnyttja effektiva och hållbara till och från Sundsvall.

Byggstart är planerad till efter sommaren och projektet beräknas vara klart under hösten 2023. Uppdraget är en utförandeentreprenad i partnering.

© Anläggningsvärlden 2021
info@anlaggningsvarlden.se