Rekordförsäljning för Mercedes lastbilar

b423dcd5d8e7d83c_800x800ar

Mercedes transport- och lastbilar slog försäljningsrekord under 2016. Transportbilsförsäljningen ökade med 20 procent och lastbilsförsäljningen med 43 procent, vilket är betydligt mer än totalmarknaden inom båda segmenten.

Under 2016 registrerades totalt 5.910 tunga lastbilar i Sverige över 16 ton, vilket är en uppgång med 22 procent. 591 av dessa kom från Mercedes vilket innebär en uppgång på 43 procent – mest på hela lastbilsmarknaden. I båda segmenten har Mercedes en marknadsandel 8,6 procent för helåret 2016.

Mattias Nilsson, försäljningschef för lastbilar på Mercedes-Benz Sverige kommenterar: – Vårt stora fokus på bränsleförbrukning, nyckelfärdiga lastbilar och utbyggt återförsäljarnät har haft en direkt kommersiell effekt.

Totalt har över 100 bränsledueller, s k Fuel Duels, genomfört där den mest effektiva lastbilen i en åkeriflotta jämförs med en Mercedes-lastbil. Utfallet har varit så positivt att över 60 procent av dessa dueller har slutat i köp av en ny lastbil.

Trenden med nyckelfärdiga lastbilar ser också ut att hålla sig. För Mercedes del är det Arocs-modellen som varit med framgångsrik i konceptet ”Startklar”, inte minst gentemot bygg- och anläggningssektorn. Detta i kombination med ett utbyggt återförsäljar- och servicenät samt strategiska  satsningar på eftermarknaden ligger bakom den stora ökningen, skriver Mercedes i ett pressmeddelande.

Även på transportbilssidan ligger Mercedes över genomsnittsökningen på marknaden, med en uppgång på 20 procent jämfört med marknadsuppgången på 15 procent. 4.608 transportbilar med Mercedes-stjärnan såldes under 2016. 

–  Vi ökar rejält inom alla modellsegment men speciellt glädjande är ökningen för Citan på 30 procent, trots att den befinner sig i slutet av livscykeln, säger Fredrik Sidnäs, försäljningschef för transportbilar på Mercedes-Benz Sverige.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se