”Regeringen tycks sakna plan för bostadsmarknaden”

martin_lindvall-stor-pressbild

I stället för långsiktiga reformer för fler bostäder fyller regeringen budgetpropositionen med symbolinsatser, vars effekter på bostadsmarknaden får anses försumbara. Det säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

– Trots ett högt tonläge mot tidigare regeringars resultat inom området förefaller regeringen sakna en plan för bostadsmarknaden, fortsätter Martin Lindvall.

Inom det bostadspolitiska området aviseras bland annat några mindre åtgärder för snabbare handläggning av plan- och byggärenden, en översyn av byggreglerna och ett tillfälligt sänkt tak för uppskov med reavinstbeskattningen vid bostadsförsäljning.

– Politiken behöver ta sikte på förslag som permanent främjar investeringar i fler och förbättrade bostäder, ökar rörligheten på bostadsmarknaden, leder till att bostäder som redan finns utnyttjas mer effektivt och ger trygghet även för resurssvaga hushåll, säger Martin Lindvall.

I budgetpropositionen avsätter regeringen också 2,7 miljarder kronor i investeringsstöd för fler nya hyreslägenheter.

– Regeringen har uppenbarligen svårt att få igenom sitt sedan länge aviserade investeringsstöd, men har ändå valt att fortsätta göra det till huvudnummer i sin bostadspolitik. Att branschen så tydligt tagit avstånd från den sortens stöd tycks inte ha påverkat regeringen. Det är synd och fördröjer ytterligare övergången till en bättre fungerande bostadsmarknad, avslutar Martin Lindvall.