Ragn Sells förvärvar Massoptimering AB

Johan Fahlström, vd för Massoptimering Sverige AB.

Sedan den 1 maj är återvinningsföretaget Ragn Sells ensam ägare av Massoptimering Sverige AB (Mosab) som därmed är ett helägt dotterbolag till Ragn Sells.

– Vi är väldigt glada att MOSAB nu är en del av Ragn-Sells och planen är att låta det vara ett fristående bolag. Detta för att kunna fortsätta bygga bolaget men med tätare band till Ragn-Sells och där med bättre kunna tillvarata de synergier som finns mellan bolagen, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Företaget Massoptimering är ett så kallat kunskapsföretag som specialiserar sig på hantering av överskottsmassor från bygg- och anläggningsbranschen. Tidigare har företaget samägts av Ragn-Sells och Karlander Förvaltnings AB.

I samband med förvärvet går Johan Fahlström, försäljningschef på marknadsområde Mitt i Ragn-Sells samt tidigare styrelseledamot i Mosab, in som vd för företaget.

– Ragn-Sells har en tydlig strategi, Mosab:s verksamhet passar bra in i vår tjänsteportfölj och är en del av ett viktigt och stort utvecklingsområde med tanke på de stora infrastruktursatsningar som görs i Sverige, säger Johan Fahlström, vd för Massoptimering i en kommentar till förvärvet.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se