Ragn-Sells återvinner mer Rockwool

rang_sells_atervinner_

Idag kommer 35 procent av det globala restavfallet från byggindustrin. Det är ohållbart och det behövs en förändring. Därför samarbetar isoleringsföretaget Rockwool och miljöföretaget Ragn-Sells för en mer hållbar byggindustri.

– Vi kommer systematiskt börja ta tillbaka överbliven stenull från byggprojekt och återvinna det till nya produkter av lika hög kvalitet, berättar Jonas Zacharoff, Business Director RockwoolL, Sverige.

Världens största stenullsproducent tar nu krafttag mot den stora mängden avfall som går till deponi inom byggbranschen. Det är det svenska bolaget inom Rockwool koncernen, som i samarbete med Ragn-Sells kommer börja ta tillbaka stenullsisolering från stora svenska byggprojekt. Detta oavsett om det är spill från ny isolering eller äldre stenull från rivningsprojekt.

– Vår stenullsisolering har egenskaper som innebär att de behåller samma höga kvalitet och prestanda oavsett hur många gånger de återvinns, berättar Zacharoff.

Zacharoff menar att det finns en stark efterfrågan på cirkulära lösningar idag och att byggbranschen får allt strängare krav på avfallshantering.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se