Q3: Stabilt läge för Södra

Lotta Lyrå vd och koncernchef på skogsägarföreningen Södra. Foto: Södra, pressbild.

Skogsägarföreningen Södra redovisar ett lägre resultat under årets tredje kvartal. Resultatet är stabilt i relation till förutsättningarna på marknaden och i linje med Södras förväntningar.

Under tredje kvartalet uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 6.545 miljoner kronor (8.102), vilket motsvarar en minskning med 19 procent Rörelseresultatet landade på 410 miljoner kronor att jämföra med 2.480 miljoner kronor samma kvartal förra året. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12 procent (41) och soliditeten var 61 procent. Projektet ”Effektivitet i världsklass” har under kvartalet nått effektivitetsvinster på drygt 680 miljoner kronor per år, vilket bidrar till resultatet.

Enligt Södra är resultatet i linje med förväntningarna och en konsekvens av den globala ekonomins fortsatta avmattning vilket påverkar efterfrågan på Södra huvudprodukter och har även resulterat i lägre priser. Marknaden är fortsatt osäker och utvecklingen speglar det rådande läget med svagare konjunktur, hög inflation och dyrare insatsvaror.

-Vi befinner oss i en tid av kortsiktiga utmaningar och långsiktiga möjligheter. Resultatet för tredje kvartalet speglar det utmanande marknadsläge som råder, vilket vi förväntar oss fortsätter under en tid framåt. Men som kooperation som spänner över hela värdekedjan har vi en styrka i vår långsiktighet. Det gör att vi står stabilt trots rådande läge och kan titta på investeringsmöjligheter som på sikt stärker vår marknadsposition, säger Södras vd Lotta Lyrå i en kommentar till kvartalsrapporten.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se