Ökad användning av klimatförbättrad betong

Klimatförbättrad betong står för 30 procent av försäljning hos Thomas Betong.
Klimatförbättrad betong står för 30 procent av försäljning hos Thomas Betong.

Klimatförbättrad betong står för över 30 procent av försäljningen hos Thomas Betong. Sedan 2012 har betongföretaget Thomas Betong levererat klimatförbättrad betong.

– Förra året var ett rekordår vad gäller försäljning av klimatförbättrad betong Thomagrön. Vi ser att vårt arbete i tidiga skeden ger resultat och att efterfrågan ökar. Under 2023 var faktiskt över 30 procent av all fabriksbetong vi levererade klimatförbättrad, säger Carina Edblad, vd Thomas Betong.

”Användningen av klimatförbättrad betong är den största och absolut viktigaste åtgärden för att minska byggbranschens klimatpåverkan.”

Till 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat sin klimatpåverkan. Enligt Thomas Betong arbetar man fokuserat med att göra omställningen möjlig. Förra året gjordes stora investeringar i nya silor för bindemedel. Det gör nu att man nu kan erbjuda klimatförbättrad betong i samtliga betongfabriker.

Under 2023 var faktiskt över 30 procent av all fabriksbetong vi levererade klimatförbättrad, säger Carina Edblad, vd Thomas Betong.

– Användningen av klimatförbättrad betong är den största och absolut viktigaste åtgärden för att minska byggbranschens klimatpåverkan. Om hälften av alla byggprojekt i Sverige skulle ha använt klimatförbättrad betong Thomagrön med 50 procent lägre koldioxidavtryck hade vi kunnat minska CO2-utsläppen med 500 000 ton. Det är glädjande att se att kunder, beställare och föreskrivande led har förstått vikten av att använda den klimatförbättrade betongen. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar framtid, avslutar Carina Edblad.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg & anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se