Nytt sorteringsverk från Sandvik

Sandvik lanserar ett nytt banddrivet tredäcks sorteringsverk med oberoende siktvinkeljustering.

Sandvik har lanserat sitt nya sorteringsverk QA452 som beskrivs som den senaste utvecklingen av Sandvik QA-produkter och tredäcks dubbelsorterings-teknik.

Enligt Sandvik har man konstruerat den ”första i sitt slag” tredäcks banddrivna med oberoende sorteringsvinkeljustering och hydraulisk sorteringsseparering. Sorteringsverket har två trippeldäcks inline sorteringslådor med lika stora sorteringsdäck, som var och en ger 9 kvadratmeter siktyta.

Det nya sorteringsverket har sorteringsförbättringar som inkluderar ett 11 procent längre bottensorteringsdäck för att extrahera mer finmaterial. Med oberoende justering av sorteringsvinkeln kan den primära sikten justeras oberoende från den sekundära sikten, vilket gör att operatören  kan optimera genomströmningen, sorteringseffektivitet och produktgraderingar. Sandvik menar att den primära sikten fungerar som en finavskiljare, medan den sekundära sikten fungerar som en hyvel.

Sandvik erbjuder hybriddrift med elektriskt plug-in, vilket innebär att operatören kan välja den mest ekonomiska och effektiva energikällan. Hydraulsystemet i QA452 uppges ha förbättrats för att minska energiåtgången, medan bytesintervallen för hydrauloljan har förlängts från 2.000 till 4.000 timmar, vilket innebär att upp till 50 procent mindre hydraulolja förbrukas under 10.000 timmars maskinanvändning.

Den primära sikten kan också separeras hydrauliskt för bättre åtkomst för underhåll och byte av sorteringsmedia. QA452 levereras med Sandviks My Fleet-telemetrisystem. 

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se