Ny ortdrivningsrigg med intern hydraulik

Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.

Epiroc lanserar en ortdrivningsrigg som uppges vara världens första med intern hydraulik. Boomer M20, som den nya riggen heter, är konstruerad och byggd så att hydraulik, givare och kablar är skyddade vilket ska minimera risken för driftstopp.

Ett problem vid arbete under jord är det dagliga slitaget på hydraulslangarna. Fallande sten och skärv och kontinuerligt slitage mot tunnelgolv och väggar medför dagligt slitage och ständiga slangreparationer. Enligt Epiroc innebär Boomer M20:s slanglösa bomkonstruktion att risken för slangbrott minimeras.

– Boomer M20 har utvecklats i nära samarbete med nyckelkunder och är resultatet av omfattande forskning och fältprov, säger Niklas Berggren, global produktchef på Epirocs underjordsdivision.

Den nya ortdrivningsriggen har inbyggda atomatiseringsfunktioner, fjärrmanövreringsfunktioner och digitala borrplaner som ska höja prestandan och precisionen. 

Epiroc pekar på att de digitala funktionerna ger högre tillförlitlighet genom hela borrcykeln. Det finns även möjlighet för operatören att ladda ner borrplaner även längst fram i stuffen, vilket ska eliminera behovet av justeringar på ytan.

– Med digital borrplanshantering blir borromgångarna längre, mer exakta och mindre överberg. Vi har sett en kostnadsbesparing på upp till 25 procent och en produktivitetsökning på upp till 40 procent, berättar Niklas Berggren.

Med fjärrstyrningsfuntionen kan man borra på ett säkert avstånd från riskområdet och hålla produktionen igång vid skiftbyten. Tack vare de flerfunktionella styrspakarna kan operatören hålla ögonen på arbetsuppgiften. Hytten är konstruerad med buller- och vibrationsdämpande material, vilket ger en ljudnivå på 65 decibel. Bultningsplattformarna är en annan funktion som gör att man kan undvika arbete under berg som inte säkrats upp.

Som tillval finns en batteridriven drivlina.

– Med den inbyggda laddaren behöver operatören inte planera för laddning. Det sker istället automatiskt när maskinen är ansluten till elnätet för borrning, säger Niklas Berggren, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se