Ny metod för att mäta tjockleken på asfalt

mit_holte_matinstrument

Den tyska mätföretaget MIT Mess- und Prüftechnik i Dresden tillverkar bland annat instrument för mätning av tjockleken på asfalt och betong. Företaget representeras nu i Skandinavien av norska Holte Electronics.

Mätinstrumentet som mäter tjockleken på asfalt- och betongbeläggningar heter Mit-Scan T3 och använder en så kallad ”icke förstörande” metod för att analysera tjockleken på vägbeläggningar. Frostskyddsskikt och samlade baslager kan också analyseras.

Mit-Scan T3s mätningsmetod bygger på pulsinduktionsteknik. En förutsättning för att mätningen ska vara möjlig är att man placerat en metallisk reflektor (motpol) av aluminium eller stål vid basen av skiktet som ska mätas. Skikttjockleken kan mätas direkt under beläggningsarbetet eller senare som en del av kontrollinspektioner.

– Att göra en mätning med Mit-Scan T3 är mycket enkelt och innebär att man kör det hjulburna instrumentet över mätplatsen. Inom några sekunder har man ett värde på den exakta skikttjockleken. På detta sätt, baserat på ett större antal mätplatser, kan beläggningstjockleken mätas omfattande och effektivt, säger Stian Holte på Holte Electronics.

Jämfört med andra tjockleksbestämningsmetoder, såsom utjämning eller djupmätning, har Mit-Scan T3 den fördelen att man kan återvända till en mätpunkt vid ett senare tillfälle, t.ex. för underhåll och slitagekontroll.

Den elektromagnetiska tjockleksmätningen använder referenspunkter vilket innebär att man placerar ut billiga metalliska reflektorer mellan skikten. Tjockleksmätning med hjälp av utjämning kräver det tredubbla antalet mätpunkter.
– Därför är Mat-Scan T3 mycket kostnadseffektiv avslutar Stian Holte.

Länk till Holte Electronics

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se