Ny GIS-modell placerar avläggen rätt

Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. I en färsk intervjustudie från Skogforsk anses avläggets utformning och placering vara den vanligaste bristen i traktdirektivet. Foto: Erik Viklund
Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. I en färsk intervjustudie från Skogforsk anses avläggets utformning och placering vara den vanligaste bristen i traktdirektivet. Foto: Erik Viklund

Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. Skogforsk har nu utvecklat en GIS-modell som visar var avläggen kan placeras på bästa sätt. Träffsäkerheten i utvärderingar var uppemot 90 procent.

Med hjälp av geodata hittar GIS-modellen platser som passar för avlägg längs skogsbilvägarna. Modellen tar bland annat hänsyn till terrängen och eventuella hinder i form av hus, fornminnen, vattendrag eller hänsyn till trafiken.

  Våra utvärderingar visar att modellen har en stor potential, säger Skogforsks Gustav Friberg som lett projektet. Vi utvärderade den bl.a. genom att testa den mot tidigare avlägg som fungerat bra, och i upp till 88 procent av fallen lyckades modellen identifiera lämpliga platser för avlägg.

Modellen för avläggskartering kan kombineras med ett annat verktyg som Skogforsk utvecklat, Bestway, som används för att optimera skogsmaskinernas huvudbasvägar från avverkningen ut till avlägget. Då kan man samtidigt göra en anpassning till avverkningens virkesvolym för att säkerställa att avlägget rymmer virkesvolymen. Modellen kan användas innan trakten besöks för att minska tiden för planerarens fältarbete.

Dessutom skulle en analys av vägarnas upprustningsbehov kunna kombineras med avläggskarteringen, då för att bedöma om avläggsmöjligheterna längs vägen bör förbättras i samband med upprustningen.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se