Ny brygga mellan SkyView och grävmaskinen

SkyMap optimerar visningen av 3D-modeller som genereras från drönarskanning och tillför samtidigt ett nytt filformat som ska göra det enklare att knyta samman flödet av ritningar och modeller mellan SkyView och grävmaskinen.

– Med dessa förbättringar i vår onlineplattform SkyMap Portal framtidssäkras visualisering av 3D-modeller i verktyget SkyView, samtidigt som vi underlättar filhantering och kontroll av ritningar och modeller för bland annat projektörer, projektledare och maskinförare, säger Jon Bengtsson som är grundare och vd på SkyMap.

Det nya formatet för den drönarskannade 3D-modellen har fått namnet Cesium 3D Tiles och ersätter formatet Agisoft Tile Archive. Enligt SkyMap är Cesium bättre på att tolka jordens krökning, vilket innebär att den digitala kopian av verkligheten kan återges visuellt korrekt. Den stora skillnaden kommer man främst kunna se i stora eller långsträckta infrastrukturprojekt som till exempel vägar eller vindkraftparker.

Enligt Jon Bengtsson har det fram tills nu endast gått att mäta och jämföra ritningar och modeller mot punktmolnet. Med det nya 3D-formatet går det nu också att se och jämföra ritningar och modeller med en visuell korrekt återgivning.

Inom maskinstyrning har LandXML blivit ett allt mer efterfrågat filformat. SkyMap kompletterar nu listan över filformat som stöds i SkyView med LandXML, vid sidan av .dwg och .dxf som sedan tidigare stöds. Precis som övriga CAD-filer kan LandXML användas för volymberäkning. Det är dessutom optimerat för visualisering i SkyView och snabbare att hantera i verktyget.

SkyMap rekommenderar användarna att i fortsättningen använda LandXML när det gäller ytor. På så vis kan flödet av filer enklare knytas ihop mellan SkyView och grävmaskinens maskinstyrningssystem där LandXML är ett mer användbart format.

– Vi ser att vi kan förenkla mycket genom att koppla ihop oss med grävmaskinerna på byggarbetsplatsen och därigenom slippa mycket strul med uppdatering och överföring av filer. Nästa steg blir att lägga till stöd för linjer och punkter så att det kan flöda från maskinen till SkyView. Och hela satsningen lägger grunden för den kommande integrationen med Mobas maskinstyrningssystem säger Jon Bengtsson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se