Nu utreds reglerna för statsbidrag till enskilda vägar

En utredning ska se över reglerna om statsbidrag till enskilda vägar. Foto/Montage: Per Eriksson

Nu får en utredare i uppdrag att se över reglerna för statsbidrag till enskild väghållning. Enligt regeringen bör bidragsgivningen till de enskilda vägarna vara ändamålsenligt och kostnadseffektiv.

– Väl fungerande vägar kan bidra till möjligheterna att bo, leva och verka oavsett var i landet man bor. De nuvarande reglerna om stöd till enskilda vägar är gamla och behöver ses över för att säkerställa att stödet är kostnadseffektivt och bidrar till långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Utredaren får i uppdrag att göra en översyn av förordningen om statsbidrag till enskild väghållning i sin helhet. I utredningsuppdraget ingår också att analysera förordningens tillämpningsområde och Trafikverkets roll i den enskilda väghållningen och lämna nödvändiga förslag till förändringar.

Andreas Carlsson, infrastruktur- och bostadsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Bidragsgivningen ska bidra till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Bidragsnivåerna ska även ge incitament till en kostnadseffektiv användning av det statliga bidraget till enskild väghållning. Utredaren ska bland annat analysera hur bidragsgivningen går till i dag samt nivån på bidragen. Vid behov ska utredaren föreslå justeringar av de maximala bidragsnivåerna.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se