Nu inleds processtester i Dannemoragruvan

Foto: Per Eriksson.

Företaget Grangex, som äger Dannemoragruvan i norduppland, utser Golder Associates för det första steget i genomförbarhetsstudien för Dannemoragruvans återstart och påbörjar processtester för att fastställa optimal anrikningsprocess.

Grängesberg Exploration (Grangex) har träffat ett uppdragsavtal med Golder Associates (Golder) för genomförandet av det första steget i en genomförbarhetsstudie för en eventuell återstart av Dannemoragruvan – en så kallat scoping-studie enligt den australiensiska standarden JORC 2012.

Golder kommer som oberoende konsult att granska och sammanställa omfattande underlag och dokumentation som finns tillgängligt från den tidigare driftperioden åren 2012–2015, samt utredningarna inför och resultat av de planerade processförsök med syfte att höganrika representativa råmalmsprover från gruvan.

Scoping-studien, vilken beräknas kunna presenteras under det andra kvartalet 2021, kommer även att utgöra underlag för den tekniska delen i den kommande miljöansökan.

Denna vecka inleds processtesterna hos SGS i Lakefield, Kanada. Testerna syftar till att fastställa den optimala anrikningsprocessen för att kunna producera det kvalitetsmässigt bästa järnmalms-koncentratet ur Dannemoras magnetitmalm. Dannemoragruvan har med begränsad anrikning vid tidigare produktionsperioder producerat låghaltiga malmprodukter med cirka 50-55 procent järnhalt.

– Det är mycket gynnsamt tids- och kvalitetsmässigt att vi får Golder som oberoende konsult för vårt återstartsprojekt i Dannemora. Resultatet från processtesterna kommer visa på den verkliga potentialen för Dannemoragruvan. Vi vet från tidigare utredningar att det är möjligt att nå cirka 64 procent järnhalt i koncentratet. Men detta är en milstolpe i Dannemoras historia då det är första gången någonsin som så omfattande tester genomförs på Dannemoras råmalm. Vid ett positivt utfall kommer studien utvidgas och fördjupas för att nå nästa steg – den slutliga genomförbarhetsstudien, säger Christer Lindqvist, vd på Grangex.