NPK firar 35 år

NPK – den japanska tillverkaren av hydraulhammare och rivningsutrustning slog upp sina portar 1985 och firar därmed 35 år i branschen.

Men egentligen startade företaget 1923 då Nippon Pneumatic Manufacturing grundades. Företaget startade sin verksamhet med att tillverka luftdrivna verktyg och utvidgades sedan till produktion av kemisk bearbetningsutrustning. 1957 startade avdelningen för byggutustning och NPK Japan utvecklade den första grävmaskinsmonterade pneumatiska hammaren i världen. Femton år senare, 1972, lanserade NPK den första grävmaskinsmontrade hydraulhammaren som än idag är grunden för NPK:s hydraulhammare.

NPK fortsatte att vinna popularitet och efterfrågan växte över hela världen. Under årens lopp byggdes återförsäljarnätet ut till alla hörn av världen och försäljningskontor öppnades över hela Europa, Asien, Nordamerika och Mellanöstern.

Förra året förvärvades Genesis Attachment som tillverkar rivningsutrustning i fabriker både i Tyskland och USA.

Svensk generalagent för NPK är Skandinaviska Entreprenadmaskiner, Semab AB i Skå.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se