Norskt-svenskt samarbete om vägtrafikledningssystem

Terje Moe Gustavsen GD Statens Vegvesen och Lena Erixon GD Trafikverket undertecknar norsk-svensk samarbetsavtal om trafikledningssystem. Onsdag 11 januari på Trafik Stockholm.
Terje Moe Gustavsen GD Statens Vegvesen och Lena Erixon GD Trafikverket undertecknar norsk-svensk samarbetsavtal om trafikledningssystem. Onsdag 11 januari på Trafik Stockholm.

Trafikverket och Statens Vegvesen (Norge) ska tillsammans utveckla ett moderniserat trafiklednings- och informationssystem som ska ge snabbare, smidigare och säkrare assistans vid vägtrafikstörningar.

För två år sedan påbörjade projektet Modernisering av Trafik- Ledning och Information Väg (MTLIV), som ska ta fram ett moderniserat vägtrafikledningssystem. Det nya systemet kommer att bygga på funktionaliteten i nuvarande system men även kunna anpassas för framtidens autonoma och smarta fordon som främjar trafiksäkerhet och miljö. Projektet är budgeterat till cirka 100 miljoner sek.

Det som är unikt med det nuvarande systemet, är att vägtrafikledaren, när denne loggar en inträffad händelse, automatiskt får förslag på åtgärder och dessutom enkelt kan genomföra dem med ett fåtal knapptryck. Det kan vara åtgärder som till exempel handlar om att snabbt få ut information i gps:er, på vår hemsida och i radio samt att se till att vägbanor blir kryssade på våra trafikinformationsskyltar längs vägen. Allt för att trafikanterna ska komma fram säkert och kunna göra aktiva val i sitt resande.

Samarbetet bygger på en kunskaps- och erfarenhetsöverföring länderna emellan och tillsammans ska man arbeta fram grunden i systemet. Sedan kommer varje land att anpassa systemet utifrån de förutsättningar som råder i respektive land.

– Det är naturligtvis jätteroligt att Norge har haft ögonen på oss och ser samma fördelar som vi med dagens funktionalitet. Jag tycker att det är viktigt att vi hittar de här gemensamma frågorna, där vi kan ingå i samarbeten som utvecklar både vår kompetens och våra leveranser, säger Jonas Ivarsson, projektledare.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se