Högkonjunktur i byggandet, men sämre för byggmaterialhandeln

bygghandeln_tappar

I Industrifaktas månadsindikatorer kan man följa omsättningsutvecklingen för den byggrelaterade detaljhandeln. Denna inbegriper järn-, bygg-, VVS- och färghandeln.

När nu det mesta av förra årets statistik summeras, kan man notera att den procentuella tillväxten för omsättningen var högre under de första fem månaderna 2016 jämfört med samma period 2015. I maj förra året bröts den positiva trenden och andra halvåret 2016 utvecklades i ungefär samma takt som 2015. Omsättningsstatistiken står i skarp kontrast till den starka utvecklingen av husbyggandet förra året.

Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta, kommenterar uppgifterna. – Dels var omsättningstillväxten mycket stark 2015, tack vare ROT-avdragets positiva effekter, dels bromsade tillväxten på Gör-det-själv-marknaden in på grund av amorteringskrav och reavinstskatt, något som bidrog till en minskad omflyttning i småhusbeståndet. Vi menar också att en ökad fokusering på nybyggnad kan hålla tillbaka ombyggnads- och underhållsåtgärder, inte minst på grund av personalbrist.

Detta kan inverka negativt på byggvaruhandlarnas andel av byggmaterialdistributionen, eftersom en växande andel av byggmaterialet kommer direkt från fabrik.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se