Nordisk byggmarknad riskerar falla tillbaka i år

bygg_anlaggning_granby

Det sammanlagda värdet på husbyggnadsinvesteringarna i de fyra nordiska länderna, Sverige, Danmark, Norge och Finland, beräknas ha ökat med närmare 10 procent 2016. Sverige svarade för den starkaste tillväxten förra året med närmare 20 procents ökning av de samlade investeringarna. Finland hamnade på andra plats, men samtidigt en bra bit efter Sverige.

Detta visar Industrifaktas kommande nordiska byggmarknadsrapport, som även presenterar en bild av den förväntade utvecklingen för ländernas ekonomi och byggmarknad i år och nästa år.

– Totalt sett tror vi på en liten rekyl i år för den samlade nordiska husbyggnadsvolymen, säger Patrik Wikman, vd på Industrifakta. Blickar vi sedan något år framåt räknar vi med en utplaning av tillväxten. Vi räknar med att Danmark kommer att växa något starkare än sina nordiska grannländer.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se