Nordisk Bergteknik förvärvar Torbjörn Sundh Entreprenad

Torbjörn Sundh Entreprenad AB är ett välkänt entreprenadföretag som nu tas över av börsnoterade Nordisk Bergteknik.
Foto: Torbjörn Sundh Entreprenad, pressbild

Nordisk Bergteknik har förvärvat samtliga aktier i Torbjörn Sundh Entreprenad, ett välkänt entreprenadföretag med säte i Umeå.

Torbjörn Sundh Entreprenad AB grundades 1990 och omsätter idag omkring 220 miljoner kronor på årsbas med god lönsamhet. Verksamheten som har sin bas i Umeå, har 130 medarbetare och erbjuder maskintjänster inom infrastruktur- och anläggningsentreprenader samt drift och underhåll av vägnätet.

– Nordisk Bergteknik har tagit, och avser ta, en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Torbjörn Sundh Entreprenad. Det är ett välskött bolag med en kompetent ledning och kvalificerade medarbetare som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund, säger Andreas Christoffersson, vd Nordisk Bergteknik i en kommentar till avtalet.

Köpeskillingen uppgår till 138 miljoner kronor och erläggs med 108 miljoner kronor i likvida medel vid tillträdet, 20 miljoner genom återinvestering i aktier i Nordisk Bergteknik och 10 miljoner kronor genom en säljrevers.

Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurrensverket och tillträde kommer ske i samband med att godkännande har erhållits. Förvärvet kommer att redovisas i segmentet Berg Sverige och bedöms bidra med i storleksordningen 0,40 kronor i resultat per aktie på årsbasis baserat på förväntat antal utestående aktier efter förvärvet.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se