Myndigheterna uppmanar: undvik att använda skogs- och markberedningsmaskiner under rådande förhållanden

_W5A1824

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalarnas räddningstjänster vädjar nu om att all användning av skogsmaskiner och markberedning i skog och mark i länet undviks kommande vecka på grund av den rådande brandrisken. Samtidigt har Länsstyrelsen beslutat om regionalt eldningsförbud i hela Dalarna.

– En vanlig orsak till skogsbränder är gnistor från skogsmaskiner och då framför allt från kedjorna på markberedningsmaskiner. Flera skogsbolag har också valt att stoppa planerat skogsarbete i Dalarna. För att undvika att bränder uppstår uppmanar vi nu alla aktörer att undvik användningen av skogs- och markberedningsmaskiner under rådande förhållanden, säger Johan Erikson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länets kommuner har tidigare meddelat om lokala eldningsförbud, under måndagen har Länsstyrelsen också utfärdat ett regionalt eldningsförbud för hela Dalarna. Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på mark. Så länge eldningsförbud gäller är det endast tillåtet att grilla i särskilt framtagna grillar eller vid iordningsställda grillplatser utformade så att brandspridning inte kan ske.

I särskilda fall kan dispens från eldningsförbudet medges, för till exempel naturvårdsbränningar, av räddningstjänsten i respektive kommun. Länsstyrelsen har själva beslutat inte att genomföra några naturvårdsbränningar under de förhållanden som råder de närmsta dagarna.

Länsstyrelsen och räddningstjänsterna vill avslutningsvis upplysa om den enskildes ansvar att vara extra försiktig och vidta åtgärder för att förebygga brand och tillhandahålla utrustning för släckning av brand vilket gäller, privatpersoner, privata markägare och skogsbolag.

– Prognosen visar att det kommer att råda extremt stor risk för skogsbrand kommande vecka, därför är det viktigt att alla är extra försiktiga, säger Johan Erikson.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se