Mycket återbruk i byggprojekt i Göteborg

Fixfabriken, spanjoletten i majorna, göteborg
I Majorna, där den tidigare Fixfabriken tidigare låg, är nu HSB:s bygge av bostadsrätter i full gång. Här får tegel, vackra fönster och garageportar från fabriken ett nytt liv när de resataureras och återbrukas. Foto: Fixfabriken

Där den tidigare anrika Fixfabriken en gång låg, är nu bygget av HSB Göteborg bostadsrättsförening Spanjoletten i Majorna, Göteborg i full gång. Här sammanfogar man historia och nutid: delar av den gamla fabriken har bevarats och kommer bestå av flera av de nyproducerade bostäderna.

Dessutom får tegelstenar, vackra fönster och garageportar från fabriken leva vidare, när de reaureras och återbrukas i de nya bostadshusen.

– Att i större utsträckning använda återbrukade material är ett viktigt steg mot omställningen till ett mer cirkulärt byggande, säger Marcus Hansson, projektchef på HSB Göteborg.

I Majorna där den tidigare Fixfabriken tidigare låg, växer ett nytt bostadsområde fram. HSB Göteborgs bostadsrättsförening Spanjoletten är ett av fyra kvarter i området och det kommer inrymma 141 lägenheter som byggs av byggföretaget NCC med första inflyttning senare i höst. Trots att det är ett nyproduktionsprojekt har man lagt stor vikt vid att områdets unika historia tas till vara. I den bevarade  delen av fabriksbyggnaden tar nu nya bostadsrätter plats, och det som tidigare var fabrikens garage blir nu troligen en kafélokal. Men även återbrukade originalmaterial kommer få ett nytt liv i de moderniserade byggnaderna.

Marcus Hansson, projektchef på HSB Göteborg
Marcus Hansson, projektchef på HSB Göteborg

– Att i större utsträckning använda återbrukade material är ett viktigt steg mot omställningen till ett mer cirkulärt byggande. Återbruk är dessutom ett betydelsefullt sätt att ta vara på platsens historia och identitet, och har förstås ett stort estetiskt värde, säger Marcus Hansson.

Ett material som återbrukas är teglet, som går som en röd tråd genom det nya kvarteret, i såväl hus som i murar och på marken. Byggnaderna i kvarteret är inspirerade av såväl den gamla Fixfabriken som områdets omkringliggande tegelhus från förra sekelskiftet. Här präglas fasaderna av tegeldetaljer som ramar och dekorativa mönster, som går igen i de nya husen. En hel del av teglet som används i projektet är återbrukat från den bevarade  fabriksdelen. 

”Vi ser stora fördelar med återbruk men också utmaningar, tex bearbetningskostnader av material och kanske främst logistik då materialet ofta behöver transporteras och mellanlagras”

Processen att återbruka tegel innebär att det knackas ned, renoveras och sedan genomgår en noggrann kontroll för att säkerställa att det är funktionellt. När teglet till brf Spanjoletten testades fick det godkänt med beröm – det visade sig till och med vara starkare än nytillverkat tegel. Trots det gamla teglets goda kvalitet kommer inte dess återbruksprocess utan utmaningar.

– Byggbranschen står mitt i en klimatomställning och användningen av återbrukat material är ett sätt att minska klimatpåverkan i våra projekt. Vi ser stora fördelar med återbruk men också utmaningar, tex bearbetningskostnader av material och kanske främst logistik då materialet ofta behöver transporteras och mellanlagras. Samtliga aktörer behöver gemensamt utveckla och bidra till en effektiv återbruksprocess, säger Petra Ahlström, affärschef NCC Building.

De ursprungliga garageportarna kommer också restaureras och sättas tillbaka, och ska fungera som ett skalskydd till det tänkta kaféet. Dessutom ska oktagonala fönster och entrépartier i ek från fabriken snyggas till och återanvändas innan den klassiska Fix-skylten syns på taket igen.

HSB Göteborgs höga hållbarhetsambitioner tar sig inte bara i uttryck genom användningen av återbruk. Brf Spanjoletten kommer även certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att särskilt höga krav på energianvändning och innemiljö ställs. Certifieringen har också krav på hållbara materialval – i brf Spanjoletten har exempelvis klimatförbättrad betong använts.

Här kan du läsa fler nyheter inom fastigheter

© Anläggningsvärlden 20245
info@anlaggningsvarlden.se