Metso köper P J Jonsson och söner

 

Metso har förvärvat samtliga aktier i AB P J Jonsson & Söner. AB P J Jonsson & Söner kommer fortsättningsvis att drivas som ett separat bolag inom Metso-koncernen. Foto: Per Eriksson.
Metso har förvärvat samtliga aktier i P.J Jonsson & Söner som fortsättningsvis kommer att drivas som ett separat bolag inom Metso-koncernen. Foto: Per Eriksson.

Det finländska verkstadsbolaget Metso har tecknat ett avtal om att köpa svenska P.J Jonsson och Söner AB, som tillverkar mobila krossverk, siktstationer och matarstationer.

Med förvärvet syftar Metso till att stärka bredden och tillgängligheten av sitt produkt- och serviceutbud för bergmaterialindustrin i Norden. Bolagets försäljning under räkenskapsåret 2017 uppgick till 342 miljoner kronor. P.J Jonsson och Söner har omkring 40 anställda och huvudkontoret ligger i Överhörnäs. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

– Detta är ett strategiskt bra förvärv för Metso, som stöder vår lönsamma tillväxtstrategi, säger Markku Simula, vd för Metsos affärsområde Aggregates Equipment. Sammangåendet med P.J. Jonsson och Söner ger oss möjlighet att betjäna våra nordiska kunder med kompletterande erbjudanden, fortsätter han.

Affären är villkorad ett godkännande från konkurrensmyndigheten.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se