Framtidens sågverk är redan här

digitalt_sagverk

Det digitaliserade sågverket är inte längre en dröm. På Moelven Valåsen i Karlskoga håller det på att bli verklighet. – Det som sker nu kan påverka hela branschens konkurrenskraft, säger Peter Rockedahl, teknisk direktör på Moelven Industrier.

Idén föddes på Trä & Teknik 2016. Det resulterade i Vinnova-stödda projektet ”Det digitala sågverket” som Moelven driver ihop med teknikleverantören RemaSawco, forskningssinstitutet RISE och Schneider Electric.

Projektet har nu varit igång i drygt ett år. På kommande Trä & Teknik, 28–31 augusti på Svenska Mässan i Göteborg, presenteras de första resultaten.

– Tanken var att para ihop den hjärnkraft som finns i forskningsinstitutet med den senaste digitala tekniken, berättar Peter Rockedahl.

– Vi ville se hur långt det var möjligt att effektivisera ett sågverk, samtidigt som man håller nere energiförbrukningen och får ut så mycket värde som möjligt ur varje timmerstock.

Projektet satte upp tre mål: att öka processeffektiviteten med 15 procent, öka produktvärdet med 10 procent och samtidigt minska energianvändningen med 10 procent.

Under året har en rad installationer gjorts på sågverket i Karlskoga. T ex används nu röntgenteknik för att granska stockar som mäts in på timmerplan.

– På så sätt kan vi avgöra vad de bäst kan användas till. Timmersorteringen blir mer ändamålsenlig, förklarar Peter.

– Vad som är helt unikt i det här arbetssättet är att när stockarna väl sönderdelats och torkats så kan vi, med digital teknik, kontrollera om just den här plankan blev så bra som jag trodde när jag sorterade in den.

Samtidigt sker en återkoppling, så att inmätningen av timmer korrigeras – med utgångspunkt från det färdiga resultatet.

– Det gör att vi kan spåra varje enskild bit, vi kan se vilken timmerstock den kom från. Timmerstockar varierar ju i dimensioner och kviststrukturer. Vissa passar t ex bättre till paneler, andra till konstruktionsvirke.

Tekniken har lett till ett påtagligt ökat produktvärde. Beställaren kan känna sig trygg i att få just den sågade trävara man önskar, i exakt rätt kvalitet.

Inne i sågverket har ett stort antal sensorer, som läser av flödet, installerats. Alla data från sensorerna länkas samman och utnyttjas för att optimera produktionen. Det är enorma datamängder som ska hanteras.

– Det nya är att vi nu kan analysera samband mellan tillverkningens olika delar, säger Mikael Jacobsson på RemaSawco, projektets teknikleverantör.

För att få till en effektivare process är det viktigt att maskinerna rullar större delen av tiden. Nu varnar systemet i tid innan ett tekniskt problem inträffar, vilket gör det lättare att undvika oplanerade driftstopp.

– Det höjer värdet på produkterna och ökar lönsamheten för sågverken. På sikt gynnar det hela branschen och stärker de svenska sågverkens konkurrenskraft på världsmarknaden.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se