Mer guld i Björkdalsgruvan

Kanadensiska Mandalay Recources som driver Björkdalsgruvan, nordväst om Skellefteå har efter provborrningar hittat höga halter guld och malm. Foto: Per Eriksson

Kanadensiska Mandalay Resources som driver Björkdalsgruvan, 2,8 mil nordväst om Skellefteå, presenterar uppmuntrande resultat från djupborrningstester. Enligt ett pressmeddelande har 15 ådror med betydande halter guld hittats med ytterligare utvidgning med horisontell sträckning upp till och över 300 meter.

– Givet den långa gruvdriften i Björkdal på drygt tio år, har prospecteringsfokuset sökt sig från stegvisa tillägg till befintliga resurser och reserver och till att identifiera och borra i merlovande områden där det kan finnas höghaltiga mineraler, säger Dominic Duffy, vd för Mandalay Resources.

De höggradiga förekomster som stöttes på vid utvidgningen på djupet har visat på signifikant fortsättning inom Lake Zone-området.  

Uppföljande ifyllnadsborrning sker kontinuerligt när man nu skadefiniera ådringens bredd och ta dessa områden i produktion inom kort.

– Utöver själva åderförekomsterna, hittades linsformiga marmorkroppar i två av borrhålen, vilket tyder på antingen en fortsättning nedåt av den tidigare utvunna Lake Zone Skarn eller en något förändrad linsformation. Ådringen inom dessa formationer har visat sig vara berikade, och linsformiga områden har företrädesvis levererat höghaltig malm ,så närvaron av denna förändring är synnerligen uppmuntrande skriver Mandalay Recources i pressmeddelandet.

Resultaten av borrningen i detta område antyder en möjlig betydande utökning av Björkdalsgruvans utveckling genom att tillhandahålla ett nytt utvinningsområde bortom de nu pågående arbetena vid Main Zone och Aurora.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se