Veidekke satsar mer på hållbarhet

I takt med stärkta ambitioner och för att kunna förstärka sina erbjudanden kring hållbara lösningar så organiserar nu Veidekke sin Ekologiska hållbarhet under David Grimhedens ledning i enheten Veidekke Teknik. Veidekke Teknik driver utvecklingsarbete som stöttar projekten med teknisk expertis, exempelvis Veidekkes utveckling av projekt med stommar i trä.

– För att skapa mer hållbara lösningar till våra kunder så är det naturligt att organisera ekologisk hållbarhet tillsammans med teknisk expertis och innovation. Det gläder mig att få möjligheten att koppla teknik, hållbarhet och innovation som jag är övertygad om kommer att skapa mervärde för våra kunder, säger David Grimheden.

Ambitionen är att öka Veidekkes förmåga att styra produktionen mot ett mer hållbart byggande i tidiga skeden. Målet är att vara ledande i branschen och driva dess utveckling mot att bli mer hållbar både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Idag är byggbranschen en av de branscherna med störst miljöpåverkan.

– Att ha djup kunskap i kärnverksamheten kopplat till affärer och innovation borgar för att det här kommer bli riktigt bra. Ekologisk hållbarhet är inte bara en avgörande fråga för Veidekke och branschen utan hela mänskligheten. Vi är inte nöjda med hur det ser ut idag. Genom att David får detta ansvarsområde vill vi integrera miljöarbetet i allt vi gör för att få ut bästa effekt och på så sätt vara med och bidra till lösningarna, säger Mats Nyström, vd för Veidekke Sverige.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se