Med skogen som arbetsplats

native_adv_banner

med_skogen_som_arbetsplats

För många av oss är skogen en plats för avkoppling och nära naturupplevelser. Men här arbetar också omkring 30 000 svenskar varje dag, ofta på avlägsna och svåråtkomliga platser.

Andreas Andersson kör skördare på Vallsta Skogsmaskiner i Vallsta, strax utanför Bollnäs. Han tillbringar större delen av sin arbetstid långt från närmaste bebyggelse.

– Det är extremt viktigt att kommunikationen fungerar, inte bara för den vardagliga kontakten med kontoret. Händer det något hemma eller här ute så måste det gå att kommunicera. När jag började arbeta i skogen 1997 fanns ju fortfarande 450-telefonerna (NMT-nätet) som fungerade överallt, men så är det inte idag, säger Andreas Andersson.

Sedan NMT-nätet togs ur drift har problemen varit många. Skotaren och skördaren kunde inte kommunicera. Ringa gick väl an ibland – om man stängde av maskinen. För ensamarbetaren är möjligheten till kommunikation extra viktig. Arbetet blir naturligtvis mindre komplicerat och mer effektivt när det kan samordnas med kontoret och arbetskamraterna, men det allra viktigaste är ändå säkerheten.

– I de områden där vi rör oss är mottagningen ofta väldigt dålig. Vi kör ganska långt ute i obygden, berättar Andreas.

I somras levererades Malux nya AllDisc-antenner samt fordonstelefonen Voyager till Vallstas maskinpark. AllDisc är en jordplansoberoende antenn med låg profil och robust design. Installationen sker enkelt och diskret med en centrumskruv. Antennen finns i tre varianter som alla är IP6K9K-klassade.

– Med den nya antennen har det blivit mycket, mycket bättre. En enorm skillnad! Det är tryggt att veta att mobilen fungerar i ur och skur. Som sagt, det är ett ensamt jobb och det är skönt att kunna ha kontakt med kollegorna i de andra maskinerna. Förr kunde vi sitta 3-4 månader helt utan mottagning.

– Nu har även skotaren fått samma antenn och det blev en stor skillnad. Ofta är föraren i stort av behov av information kring hur det ser ut lokalt, det är viktigt – även ur säkerhetssynpunkt. Utöver antennens goda mottagning har dess låga profil varit till stor hjälp.

– Den nya antennen har en lägre profil, det innebär att vi har kunnat installera den på en mer skyddad plats nära taket på skördaren. Tidigare har vi använt sprötantenner som fått utstå en hel del smällar. Speciellt vid gallring då kvistar gärna slår runt maskinen. Nu behöver vi inte byta ut antenner lika ofta på grund av skador, konstaterar Andreas Andersson.

Läs mer om Malux AllDisc