Maskin Mekano lanserar ny konkross och matarstation

Med en helt nya kross- och matarstationer är Maskin Mekano på allvar tillbaka som leverantör inom krossning.

Ambitionen med det nya modulbaserade konceptet från Maskin Mekano är att kombinera det bästa från stationära anläggningar med flexibiliteten i en flyttbar anläggning. I produktion påminner dessa maskinenheter på sina höga stödben om stationära anläggningar samtidigt som de är väldigt enkla att flytta mellan olika arbetsplatser. 

Med Maskin Mekanos moduler för matning, krossning och siktning är det enkelt att skapa en optimerad anläggning med hög kapacitet som också är hållbar, säker och flexibel.

Konkrossen CH440-PS är en viktig kugge i Maskin Mekanos i modulbaserade sortiment, där det redan finns en VSI-kross, matarstationer och siktenheter. Maskinen är en band in/band ut version med försikt och har dessutom en on-board returtransportör som gör den kompatibel med Maskin Mekanos slutsikt SH 1503 för sluten krets.

CH440-PS är utrustad med Sandviks konkross CH440. Före krossen sitter en försikt med en svängbar (on-board) transportör som antingen tar en 0-avskiljning ut ur processen eller kör material by-pass till transportören under krossen. Det krossade materialet lastas ut till den dockade sikten SH 1503 och returen hanteras med en svängbar returtransportör (on-board).

CH440-PS transporteras på jumbotrailer eller maskintrailer. Den lastas helt utan lyfthjälp genom att trailern backar in mellan maskinens stödben. Efter att maskinen sänkts ner på flaket fälls benen in till 3,0 meters bredd. Transporten kräver därmed heller ingen följebil.

Hydraulaggregatet har batteripack och 24-V system vilket innebär att lastning och lossning kan utföras utan att ström från nät eller generator.

Det nya matarprogrammet består av två varianter, BML 15 med bandmatare och VML 15 med vibrationsmatare. Volymen är på hela 15 kubikmeter, ilastningsbredden nästan 4,5 meter och ilastningshöjden från 2,9 meter i nedersta läget.

Mataren är utrustad med stödben som steglöst kan hissa upp maskinen upp till 1 meter, vilket innebär att den utan lasthjälp kan transporteras på lastväxlarbil, lågbyggd trailer eller jumbotrailer. Hydrauliken har 24-V system som kan drivas från lastbil. Vid förflyttningar inom täkt rangeras maskinen på gummihjulen.

Utlastningstransportören är justerbar i höjdled, och detta tillsammans med att hela mataren kan hissas upp och ned gör den kompatibel med nästan vilken kross eller sikt som helst på marknaden. 

Grovstensgallret (option) har justerbar spalt och tippas hydrauliskt via radio. För naturgrus finns också ett speciellt anpassat lutande och självrensande grovstensgaller. 

Mataren kan utrustas med våg och metalldetektor. Med metalldetektorn följer en plockstation med trappa för säker bortplockning av skrot.

Styrsystemet är förreglingsbart, och även nödstoppskretsen är kompatibel med hela Maskin Mekanos modulbaserade program vilket innebär att oavsett i vilken konstellation maskinerna kombineras i så kan man skapa en säker arbetsplats.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se