Load Assist nu standard på Volvos hjullastare

Unlock the full potential of your machine´s productivity with Load Assist. The integrated system offers real-time insight into the machine’s payload, ensuring accuracy and uptime of any operation. Monitoring the amount of material moved has never been easier thanks to Volvo Co-Pilot, the high resolution in-cab display. Gain information to the machine, job and material data, accessible whenever you need it – so you can finally say goodbye to guess-work.

Från och med januari 2020 får alla kunder som köper Volvos nya hjullastarmodeller L120H till L260H i Europa hårdvaran Volvo Co-Pilot med ett urval Load Assist-applikationer inkluderade som standard. Systemet förblir ett tillval för L110H.

Volvo Co-Pilot levererar maskindata i realtid till skärmen i hytten, vilket ska göra att förarna kan öka produktiviteten. Volvo Co-Pilot skickar även data till ett moln för fjärråtkomst av maskininformation. Det gör det till ett värdefullt verktyg även för maskinparksansvariga.

Load Assist är samlingsnamnet på en familj applikationer som är framtagna för Volvos hjullastare och alla dessa applikationer är åtkomliga från Co-Pilot-skärmen. Kunderna kommer att få tillgång till tre av dessa applikationer som standard: verktygslådeapplikationen, som innehåller ett anteckningsblock, kalkylator med konvertering av enheter och väderprognoser, ett flöde från kameran för sikt bakåt (så att det inte behövs två separata skärmar i hytten) och Operator Coaching.

Operator Coaching hjälper förarna att utnyttja sin Volvohjullastare till sin fulla potential genom att tillhandahålla handledning i realtid om till exempel tomgångskörning, bromsning, gaspådrag och inkoppling av transmissionens lock-up. Med Operator Coaching kan förarna bilda sig en uppfattning om hur deras handlingar påverkar produktiviteten och effektiviteten, samtidigt som förbättringsområden eller nödvändiga förändringar av deras körteknik identifieras.

Kunderna får även som standard den nödvändiga hårdvaran för applikationen Vågsystem (OBW) – dock inte mjukvaran. Mjukvaran kan köpas till om och när kunderna anser sig behöva den.

Med applikationen Vågsystem får föraren information i realtid om skopans last med en noggrannhet på +/-1 %. Dessutom visas information som till exempel totalt antal transporterade laster, antal cykler och, vid anslutning till Volvos telematiksystem CareTrack, transporterad last per liter bränsle. Med hjälp av denna information kan föraren och den maskinparksansvarige undvika överlast, vilket gör att maskinslitage, däckskador och bränsleförbrukning minimeras.

Skälet till att hårdvaran för Vågsystem (OBW) installeras som standard är att kablaget och tryckgivarna inte kan monteras i efterhand. Dessa måste monteras på fabrik eftersom systemets tillförlitlighet beror på deras exakta positionering.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se