Lägre omsättning och resultat för Bellman Group

Foto: Bellman Group.

Bellman Group redovisar ett rörelseresultat för 2020 på 46,6 miljoner kronor (77,9) . Koncernens nettoomsättningen uppgick till 1.655,5 miljoner kronor (1.755,5) vilket motsvarar en minskning med 4,4 procent.

Det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 22,2 miljoner kronor (20,0) en ökning med 11,3 procent. Nettoomsättningen uppgick till 412,7 miljoner kronor.

I mars 2020 förvärvades Såcab Åkericentral AB. Köpeskillingen uppgick till 77,0 miljoner kronor och förvärvet finansierades i sin helhet med likvida medel.

Koncernen har sett en senareläggning av några projekt samt en prispress i vissa segment, vilket troligtvis är hänförligt till covid-19. Detta har påverkat koncernens nettoomsättning i viss mån men inte materiellt påverkat koncernens resultat eller likviditet.

– Årets sista kvartal präglades i hög grad av förvärv samt arbete med refinansiering av Bellman Group. Vi förvärvade dels Losshållningsbolaget verksamt inom bergtäkt och anläggning, dels ett markområde i Göteborgsregionen som i framtiden kan utvecklas till en deponi. Vi avtalade också om förvärv av Ivarssons, ett mark- och anläggningsföretag i Göteborgsregionen. Arbetet med refinansieringen av Bellman Group resulterade i att vi i början på 2021 emitterade en ny obligation om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder, säger Håkan Lind, vd i Bellman Group i en kommentar till bokslutskommunikén. 

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

Håkan Lind, vd i Bellman Group. Foto: Bellman Group.