Husbyggnadsinvesteringarna ökade förra året

Varje kvartal presenterar analysföretaget Navet Analytics statistik över påbörjade husbyggnadsinvesteringar i sin konjunkturrapport och nu har det blivit dags att summera helåret 2020. Enligt analytikerna uppgick de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler till drygt 252 miljarder kronor. 

– Husbyggnadsvolymen utvecklades i linje med vår prognos. Emellertid blev utfallet något mer positivt än vad vi såg i korten. Det var särskilt ombyggnadsinvesteringarna på lokalsidan som överraskade uppåt, medan exempelvis den befarade nedgången inom nybyggnad av kontor- och handelslokaler blev en realitet, säger Magnus Klein, som är ansvarig för Navet Analytics konjunkturbevakning. Navet

Analytics presenterar konjunkturrapporten i sin helhet i slutet av mars.

© Anläggningsvärlden 2021
info@anlaggningsvarlden.se