Lagercrantz förvärvar Nordic Road Safety

Teknikkoncernen Lagercrantz förvärvar 85 procent av Timråföretaget Nordic TRoad Safety. Foto: Nordic Road Safety AB.

Den 22 december förra året teckande teknikkoncernen Lagercranz avtal om att förvärva 85 procent av aktierna i Nordic Road Safety AB (NRS).

NRS är en ledande leverantör inom utveckling, konsultation, försäljning, projektledning och installation av permanent vägsäkerhet i form av vägräckessystem och bullerskydd.

Sverige är den största marknaden med cirka 85 procent av försäljningen, resten exporteras till andra europeiska länder.

NRS är baserat i Timrå och omsatte cirka 350 miljoner kronor förra året med ett rörelse om cirka 50 miljoner kronor och en avkastning på rörelsekapitalet, R/RK, om nappt 60 procent. Förvärvet genomförts till en så kallad EV/Ebita-multipel om 6,5, exklusive potentiell tilläggsköpeskilling.

– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna välkomna NRS till Lagercrantz. NRS har en stark position på marknaden för produkter inom permanent vägsäkerhet. Vi ser stor potential i NRS certifierade produktportfölj och organisationens höga kompetens som grund för fortsatt utveckling och bidrag till ökad trafiksäkerhet’, säger Peter Baaske, divisionschef Electrify på Lagercrantz.

– Det känns mycket bra att tillsammans med en långsiktig ägare som Lagercrantz fortsätta att utveckla vårt bolag. Vi får nu bättre förutsättningar att expandera vår verksamhet på fler marknader”, kommenterar delägarna på Nordic Road Safety’’.

Flera av de säljande delägarna kommer att fortsätta i sina positioner och behålla sammanlagt 15 procent av aktieinnehavet i bolaget.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se