Kraftigt fallande försäljning för Volvo CE i Kina

Fallande försäljning i Kina har lett till att Volvo CE rapporterar en minskning med 9 procent av den globala försäljningen för första kvartalet i år.

 Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 22,6 miljarder kronor (24,7). Effekterna av Covid-19-pandemin i Kina och landets nedstängningar har haft en betydande påverkan på försäljningen av anläggningsmaskiner i Kina, världens största entreprenadmaskinmarknad. Dessutom är det en prispress på framförallt grävmaskiner. Försäljningen för Volvo CE i Kina minskade med 33 procent i årets första kvartal.

I Asien, exklusive Kina, minskade försäljningen med 29 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Försäljningen i Indien har påverkats negativt av prisökningar på maskiner relaterade till nya utsläppsregler.

Rysslands krig mot Ukraina påverkar också resultatet för Volvo CE med många annullerade ordrar i Ryssland.

Förutom Asien såg andra regioner i världen tillväxt – Europa ökade med 2 procent, Nordamerika 11 procent och Afrika och Oceanien 5 procent. Sydamerika rapporterade den högsta ökningen på 62 procent, vilket belyser regionens återhämtning.

– Det kan inte råda några tvivel om att branschen och omvärlden i sig befinner sig mitt i extremt utmanande tider, men jag är stolt över att vi som organisation tar itu med dessa frågor direkt – att leverera till våra kunder med de produkter och tjänster de behöver idag, samtidigt som vi fokuserar på de tragiska humanitära kriser som pågår runt om i världen, säger Melker Jernberg, vd för Volvo CE i en kommentar till kvartalsrapporten.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se