Byggvaruförsäljning upp 19 procent

Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade med 19 procent under första kvartalet 2022. Prisutvecklingen under perioden har varit hög.

Byggmaterialindex från bransch-organisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 18,9 procent under årets första kvartal jämfört med samma kvartal 2021.

Stora delar av tillväxten kan dock hänföras till prisuppgångar på framförallt träprodukter och byggmaterial. Träprodukter har ökat kraftigt i inköpspris även under det senaste kvartalet och står för cirka 20 procent av branschens försäljning, vilket påverkar utvecklingstalen.

Under årets första kvartal var proffshandeln fortsatt den drivande försäljningskanalen för byggmaterialhandeln och stod för nästa hela försäljningstillväxten. Den konsumentdrivna försäljningen har efter den kraftiga uppgången under 2020 och inledningen av 2021 haft i stort sett nolltillväxt under årets första kvartal.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se