Betongelement med slityta i ingjuten granit

Betongelement med ingjuten Bohusgranit ska snabba upp byggnation av farthinder.

Efter flera testserier lanserar nu Benders prefabricerade betongelement för farthinder och högtrafikerade gatuavsnitt med slityta av ingjuten granit. Lösningen ska både förkorta byggtiden och öka slitstyrkan avsevärt.

Att platsbygga farthinder för hand med smågatsten är mycket tidskrävande med långvariga trafikstörningar.

Enligt Benders är det något som kan lösas avsevärt snabbare och med konstruktionsmässigt bättre resultat.

– Vi gjuter helt enkelt in gatsten och kantstenar i flammad granit i ett armerat betongelement. Det ger en mycket tät och stabil konstruktion, som blir i princip underhållsfri och eliminerar risken för sättningar och spårbildningar som annars kan uppstå efter att gatsten installerats, säger Fredrik Helgesson, produktansvarig för Benders infrastruktursortiment.

De nya Consett-elementen tillverkas måttanpassade för varje projekt och kan enkelt lyftas på plats i ett stycke med hjälp av ingjutna lyfthylsor. 

– Eftersom lasten sprids över hela elementet blir livslängden betydligt bättre, samtidigt som läggningsarbetet förenklas dramatiskt. Vi har engagerat erfarna stenläggare i utvecklingsarbetet och alla är ense om att manuell läggning inte längre är ett gångbart alternativ överallt, förklarar Fredrik Helgeson.

För den som är beredd att göra vissa anpassningar på plats finns ett antal standarddimensioner på lager, men i övrigt sker all tillverkning mot kundorder för optimal inpassning. Consettelementen kan förutom till farthinder även med fördel användas som slityta på särskilt högtrafikerade platser, där den släta granitytan även bidrar till minskat buller jämfört med gator med råkilad gatsten.

– Den kortare byggtiden i kombination med den höga slitstyrkan gör Consettelementen till en lönsam affär i alla sammanhang. Consett är en naturlig utveckling av våra gupp och vägkuddar som fortfarande är ett alternativ, säger Fredrik Helgesson, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se