Kraftig ökning av byggmaterialanvändningen

byggmaterial_virke

Industrifaktas konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som varje kvartal sammanfattar läget på byggmarknaden och ger prognoser om utvecklingen de kommande åren, visar en kraftig ökning av byggmaterialanvändningen hittills i år.

Under första halvåret beräknas den sammanlagda volymen byggmaterial, som kan hänföras till ny- och ombyggnad av flerbostadshus och lokaler, ha ökat med omkring 30 procent jämfört med samma period förra året. De påbörjade husbyggnadsinvesteringarna ökar på bred front och berör i stort sett alla typer av sektorer.

Tillsammans svarade Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län för 60 procent av byggmaterialanvändningen i samband med husbyggnad under första halvåret i år.