Utvecklar ny teknik för virkesmätning

webcind2

Mätningsföretaget Cind arbetar med att utveckla produkter mot skogs- och logistikindustrin baserade på Saabs teknik inom stereoskopisk bildbehandling.

Under hösten  installerar Cind sitt första system för fjärrmätning av timmer på lastbil i Lomsmyren utanför Mora.

Sveriges innovationsmyndighet – Vinnova har beviljat stödfinansiering till ett projekt med syfte att öka automationen av mätning av rundved på bil, ett idag manuellt och kostsamt steg i processen att förädla skogsråvara till slutprodukter.

Saab Dynamics har en världsunik kompetens och mjukvara för stereoskopisk bildbehandling och kommer att bidra med teknisk personal och expertis inom området.