Komatsu erbjuder tilläggsavtal för förebyggande servicekoncept

avgasrening_big

Komatsu Forest lanserar ProAct 2.0 XP – XtendedProtection – ett tilläggsavtal för kritiska komponenter vid haveri upp till 9000 motortimmar.

Som ett naturligt led i arbetet med proaktivt underhåll erbjuds nu ett tilläggsavtal som enbart riktar sig till ProAct 2.0-kunder. Avtalet innebär ett utökat skydd vid haveri för kritiska komponenter. Det omfattar motor, drivlina och kran inkl. roterande enheter (pumpar, motorer och vridmotor). Vid haveri ersätts material till 100% upp till 6000 timmar respektive 50% upp till 9000 timmar.

Avtalet kan tecknas vid köp av ny maskin och förutsättningarna är att originalreservdelar och originalsmörjmedel används samt att Komatsu Forest utför underhåll, reparationer och utbyten på maskinen.