Klaravik expanderar och nyanställer

Klaravik välkomnar en ny kvartett. Från vänster Tony Andersson, Lars-Göran Kalla, Andreas Ekman och David Kvicklund. Foto: Klaravik.
Klaravik välkomnar en ny kvartett. Från vänster Tony Andersson, Lars-Göran Kalla, Andreas Ekman och David Kvicklund. Foto: Klaravik.

 

I november nyanställdes fyra nya personer till auktionsföretaget Klaravik och får därigenom lokal förstärkning i Göteborg, Karlstad, Norrbotten samt Stockholm. Därmed uppgår den totala personalstyrkan i Sverige till 60 personer.

– Vi ska ha rätt dialekt på rätt plats. Genom att anställa fler personer på fältet har vi möjlighet att komma ännu närmare våra kunder, oavsett var i landet de befinner sig. För trots att vår försäljningsarena är digital är det personliga och lokala mötet mellan säljare och kunder hjärtat i vår affär”, säger Christian Lenander, VD på Klaravik.

Lars-Göran Kalla tar sig an norra Norrbotten som distrikt och Andreas Ekman kompletterar i norra Stockholm.

– Norrbotten är geografiskt stort så vi behöver vara fler auktionsmäklare som delar på en attraktiv region. På så vis kan vi täppa till avstånd och ge fler kunder i Norrbotten möjlighet till en personlig kontakt hos oss, säger Carita Nero, försäljningschef på Klaravik.

Tony Andersson är det senaste tillskottet till affärsområdet Obestånd som hanterar konkurser och återtag. Tony har tidigare jobbat på KVD Kvarndammen och har erfarenhet av stora konkurser, bland annat som ansvarig för konkursen i Saab Automobile. Tony kommer att representera Klaravik Obestånd på västkusten med placering Göteborg.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se