Kampanj för mer biobränsle

_DSF1888

För att bättre förstå bioenergins roll som en förnybar energikälla lanserade den europeiska bioenergiföreningen AEBIOM kampanjen, ”European Bioenergy Day”, som under året sprids i 20 europeiska länder tack vare stöd från nationella och internationella bioenergiföreningar och intressenter.

21 november firar EU ”European Bioenergy Day”. Förnybara energikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi. Bioenergi har nått en ”all-time high” i Europa.

– Detta är en fantastisk nyhet och informationskampanjen ”European Bioenergy Day” syftar till att öka medvetenheten om bioenergins viktiga roll för energiomställningen, säger Didzis Palejs, vd för den europeiska bioenergiföreningen, AEBIOM.

Medan de flesta européer stöder övergången till förnybara energikällor saknar de ofta en tydlig förståelse för var EU står i denna process. Ta exemplet bioenergi: bioenergin är på väg att passera den europeiska kolproduktionen och bli den första inhemska europeiska energikällan. Bioenergi är i dag den största förnybara energikällan inte bara i Sverige utan även i EU och globalt, men det är långt ifrån allmänt känt.

För att bättre förstå bioenergins roll som en förnybar energikälla lanserade den europeiska bioenergiföreningen AEBIOM kampanjen, ”European Bioenergy Day”, som under året sprids i 20 europeiska länder tack vare stöd från nationella och internationella bioenergiföreningar och intressenter.

Att dela prognosen för Europas energibehov 2017 efter energislag och över kalenderåret gör det klart: Europa är fortfarande beroende av fossila bränslen och kärnkraft de första 299 dagarna. Därefter följer förnybar energi med 66 dagar ren energi – med bioenergi i 41 dagar från 21 november till årets slut.

Det är på detta symboliska datum som AEBIOM har valt att fira ”European Bioenergy Day”.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se