Bergvik Skog delas upp mellan ägarna

billerud_korsnas_delas

Billerud Korsnäs har gjort upp om att köpa Bergvik Skog Öst AB, med cirka 350 000 hektar skogsmark. Samtidigt säljer bolaget sina 5 procent i Bergvik Skog Väst AB.

Transaktionen kommer att säkra delar av BillerudKorsnäs vedbehov och förbättra möjligheterna att hantera en mix av interna och externa flöden för att öka effektiviteten.

Avsiktsförklaringen, som avser en uppdelning av Bergvik Skogs AB:s skogstillgångar bland nuvarande ägare, har ingåtts med andra ägare som tillsammans med BillerudKorsnäs representerar cirka 98 procent av ägandet i Bergvik Skog AB.

Efter undertecknandet av avsiktsförklaringen, som är en icke-bindande överenskommelse, kommer parterna nu att verifiera nuvarande biologiska tillgångar i Bergvik Skog Öst AB respektive Bergvik Skog Väst AB och definiera de slutliga villkoren för BillerudKorsnäs förvärv av Bergvik Skog Öst AB.

Som en del i avsiktsförklaringen har principen för köpeskillingen för de tillgångar som ingår i transaktionen fastställts till IFRS bokfört värde plus 3 procent. Samtidigt som BillerudKorsnäs förvärvar Bergvik Öst AB avser företaget att avyttra sitt 5 procent% indirekta ägande av skogstillgångar i Bergvik Skog Väst AB. Ambitionen är att slutföra dessa transaktioner under 2018.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se