Inga skärpta krav på vinterdäck för tunga fordon

Foto: VTI/Katja Kircher

Det finns inte skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon över 3,5 ton. Det visar den utredning som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Transportstyrelsen genomfört och nyligen presenterade för regeringen. Framtida förbättringar av vinterdäcken sker bäst internationellt och i samarbete med däckindustrin.

– Vi har gjort en detaljerad genomgång av det nuvarande regelverket och hur det fungerar. Utifrån den granskningen ser vi inget behov att förändra de nationella bestämmelser som gäller i dag, sammanfattar Mattias Hjort, forskningsledare på VTI.

I februari 2022 fick VTI och Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att analysera om de nuvarande kraven på vinterdäck för tunga fordon är tillräckliga, eller om de behöver skärpas. Den gemensamma utredningen har också granskat hur branschen lever upp till gällande krav på vinterdäck, om vinterdäcksperioden behöver förlängas och hur den regelskärpning som genomfördes 2019 har fungerat.

Hela 98 procent av lastbilarna uppfyller kraven på vinterdäck. Det visar Polisens och Transportstyrelsens undersökningar som genomförs vart fjärde år: 2015, 2019 och 2023. Studier visar också att redan i dag sker däckbyte innan vintern kommer, och analyser visar inte heller på någon skillnad i antal olyckor i halt väglag under november jämfört med övriga vintermånader.

VTI:s och Transportstyrelsens samlade bedömning blir därför att det saknas skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning för tunga fordon, samt att det saknas skäl för att tidigarelägga vinterdäcksperioden på hösten. De regler som finns är tillräckliga.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se