Tuff vinter väntar de svenska sågverken – USA kan bli räddningen

Svenska sågbolag blöder. Enligt Danske Bank är marknadssituationen för sågverken är helt unik. Byggandet i Sverige är nere på 90-talets krisnivåer och orderböckerna för Europas byggbolag gapar tomma. Skogsägarna håller samtidigt priset uppe och väntar med avverkning. Trävaruköparna spekulerar också i att priserna skall bli ännu lägre.

Enligt Danske Banks nya marknadsrapport, ”Skog & Ekonomi”, väntar en mycket tuff vinter för de svenska sågverken. Byggandet i Europa tvärbromsar och priset på sågade trävaror faller samtidigt som sågverken tvingas betala allt högre timmerpriser för att hålla igång produktionen.

Det bedömer Danske Bank som pekar på att byggmarknaden såväl lokalt som i Europa bromsar in. Priserna på sågade trävaror faller samtidigt som priset på timmer går upp.

Rapporten ”Skog & Ekonomi” lyfter också fram att lövskogen får en allt större kommersiell betydelse för skogsägarna.

– Vår bedömning är att sågverkens resultat faller kraftigt under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Det allvarliga läget har eskalerat under hösten i takt med skenande timmerpriser, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank.

Marknadssituationen för sågverken är helt unik. Byggandet i Sverige är nere på 90-talsnivåer och orderböckerna för Europas byggbolag gapar tomma. Skogsägarna håller åriserna uppe och avvaktar med att hugga. Samtidigt spekulerar trävaruköparna i ännu lägre priser. Sågverken tvingas därför betala allt högre timmerpriser samtidigt som priserna på sågade trävaror sjunker.

Sedan i somras har priserna på sågade trävaror sjunkit med mer än tio procent. De flesta sågverk sågar idag med förlust. Investeringar i utökad kapavitet är nu enbart en belastning. Enligt Danske Banks analytiker kommer väntar en konsolidering för såkverksbranschen på sikt.

– Hoppet står till att låga trävarulager och globala produktionssänkningar ska dämpa prisfallet och gynna svensk sågindustri. Räddningen kan finnas i det amerikanska bostadsbyggandet som bör ta fart inom ett halvår, säger Johan Freij.

Sedan millennieskiftet har lövskogarna i Sverige ökat med 34 procent och de utgör idag drygt 20 procent av den totala skogsvoymen. Björken är den stora vinnaren och granen den stora förloraren när den svenska skogen anpassas till ett förändrat klimat.

Enligt Danske Bank är det mångfald och ökat kommersiellt värde på lövverket gör nu att intresset för lövskog fortsätter att öka bland Sveriges skogsägare. Idag går lövträd främst till massafabrikerna och till produktion av energi. Samhällets ökade krav på långsiktigt hållbara, träbaserade produkter och en prognosticerad framtida brist på träråvara ger en helt ny situation för svenskt lövvirke.

Ofta lyfts lövträden fram för att de bidrar till biologisk mångfald. Men även kommersiellt blir lövträden alltmer attraktiva. Lövvirket är oumbärligt i många papperskvaliteter och har mycket högre energivärde än gran och tall. Nästa steg blir lövsågverk. Andelen skogar med inblandat löv kommer öka kraftigt framöver, säger Johan Freij.

– Det är i USA som vi ser den stora potentialen. USA har ett extremt byggbehov, ekonomin rullar på, arbetslösheten är rekordlåg, ännu i alla fall. I USA har den genomsnittlige husägaren lån som är bundna längre än 20 år och borde därför inte påverkas så mycket av korta ränteförändringar. Men tittar man på 30-årig boräntan och bopriserna så ser man en, fördröjd, men mycket tydlig korrelation, se figur 11. Vår tro är att de långa räntorna har toppat i USA och kommer att falla från och med nu. Då visar figuren att bomarknaden vänder upp under våren-sommaren 2024. Detta kan bli den stora vändpunkten för trävarumarknaden, säger Johan Freij avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se