Bidrag för klimatbra asfalt i kontrakten

Norska Trafikverket, Statens vegvesen, ger en högre belöning för klimatsmartare asfalt. Foto: Statens vegvesen, pressbild.

Från 2020 till 2023 har koldioxidutsläppen från asfalt minskat med 30 procent.   Norska Trafikverket, Statens vegvesen arbetar för att nå en 70-procentig minskning till 2030 och ökar därför belöningen för klimatnedskärningar i asfaltkontrakten.

Under norska byggbranschens klimatkonferens den 30 november presenterade Statens Vegvesen receptet för användning av klimatkrav och prissättning av koldioxidutsläpp i asfaltentreprenader.

– Vi ser att viktningen av klimat fungerar och att andra följer vårt exempel. Det är därför vi gör ännu mer av samma sak, säger Thor Asbjørn Lunaas, teamledare på Statens vegvesen.

Utöver priserbjudandet ska asfaltsleverantörer dokumentera sina koldioxid-utsläpp. Varje kilo koldioxidutsläpp ger ett påslag på 5 kronor extra i tävlingssumman. I kontrakten för 2024 kommer detta tillägg att öka till 7,50 kronor.

Bland de åtgärder som lett till minskade koldioxidutsläpp är övergången från oljeeldade asfaltfabriker till användning av energikällor som biopellets och biogas, delar av det oljebaserade bindemedlet har ersatts med bioråvara, mer lågtemperaturasfalt, mer återanvändning, mer kortvägssten, smartare transporter och logistik samt utveckling av asfalt som håller längre.

Det norska vägverket har infört viktning av klimat utöver pris i flera väghållningskontrakt. Klimatviktning ska nu införas i de flesta avtalstyper för Statens vegvesen. Detta utöver minimikraven för klimat och miljö i alla entreprenader.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se