Ikea köper mer skog i USA

Ingka Group, holdingbolaget som kontrollerar 380 Ikea-varuhus runt om i världen, meddelar att man förvärvat skogsfastigheter i USA från Conservation Found, en ideel bevarandeorganisation för skog, som skyddat över 8 miljoner hektar skog i USA. Enligt Ingka Group ska köpet stärka företagets engagemang för ansvarsfull skogsförvaltning, eftersom bevarandeåtgärder fullt ut ingår i skogsförvaltningsplanerna.

Fastigheten ligger i sydöstra Georgia, nära Altamaha-flodbasäng. Den består av 4 386 hektar skog som kommer förvaltas av Ingka Investments, Ingka Groups investerardel.

– Vi är hedrade att samarbeta med Ingka Group och applåderar deras enggagemang för att förbättra skogskvaliteten i USA och Europa. Välskötta skogar ger viktiga fördelar, inklusive rent vatten och viktiga livsmiljöer för vilda djur, samt mildrar klimatförändringarna, säger Larry Selzer, vd och koncernchef på Conservation Found.

– Vi är mycket glada över att fortsätta våra skogsförvärv i USA. Med detta nya förvärv äger vi ungefär 55 000 hektar i fem delstater – Georgia, South Carolina, Alabama, Texas och Oklahoma. Denna investering i Georgia är speciell för oss eftersom våra partners från The Conservation Fund förstod vår långsiktiga vision och har anförtrott oss att skydda skogsmarken, säger Krister Mattsson, vd på Ingka Investments.

Ingka Group har antagit alla rättsligt bindande avtal som inrättats av Conservation Fund som inkluderar skyldigheten att skydda marken från fragmentering, återställa tallskogen och skydda gophersköldpaddans livsmiljö (en prioriterad art för bevarande). Enligt avtalet kommer allmänheten att fortsätta ha tillgång till skogen, något som normalt inte är tillåtet i USA.

– Vi är engagerade i att sköta våra skogar på ett hållbart sätt samtidigt som vi når våra affärsmål. I alla våra fastigheter ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att säkerställa miljöskydd, så vi är glada att se att våra ansträngningar att arbeta med ansvarsfullt skogsbruk har ett högt anseende säger han.

Ingka Group äger och förvaltar för närvarande cirka 248 000 hektar skogsmark i USA och Europa (Estland, Lettland, Litauen och Rumänien). För att garantera att förvaltningen uppfyller de högsta miljömässiga och sociala normerna granskas Ingka Groups skogsförvaltning av Forest Stewardship Council (FSC). I alla länder där det är verksamt har förvaltningsenheterna FSC-certifikatet för skogsförvaltning.

Mellan september 2019 och augusti 2020 planterade Ingka Group 600 000 plantor i USA och nära sju miljoner plantor på hela portföljnivån runt om i världen.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se