Huddinge kommun direktupphandlade snöröjning

Huddinge kommun gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling när kommunen inte upphandlade snöröjning enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som yrkar att kommunen ska betala två miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Huddinge kommun valde att inte förlänga tidigare upphandlade avtal rörande snöröjning och inledde i stället i februari 2019 arbetet med en ny upphandling av vinterväghållning. I september avbröt kommunen upphandlingen på grund av att man identifierat brister i upphandlingsunderlaget.

För att inte riskera att stå utan leverantör av snöröjningen inför vintersäsongen 2019–2020 valde kommunen att direktupphandla vinterväghållning med motiveringen att snöröjning är en samhällsviktig funktion. Direktupphandlingen, som inte föregicks av någon annonsering, gjordes med hänvisning till synnerlig brådska. Upphandlingens värde uppgår till cirka 26,7 miljoner kronor.

Konkurrensverket anser att kommunen har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling eftersom omständigheterna inte motiverar ett undantag från annonseringsskyldigheten på grund av synnerlig brådska.

– Undantaget för synnerlig brådska får enbart användas under mycket särskilda förutsättningar. Det är viktigt att en upphandlande myndighet på grund av sitt eget agerande inte försätter sig i en sådan situation att utrymme saknas för att genomföra väl planerade inköp, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Huddinge kommun döms att betala två miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se