Effektivare skogsbruk med avancerad drönarteknik

Jokkmokks Allmänning och säkerhetsföretaget MW Group samarbetar inom nya metoder för skogsbruket. Metoden utgörs av avancerad drönarteknik med förmåga att samla stora och viktiga datamängder om skogens virkesförråd. Datamaterialet kan sedan användas för att dra flertalet viktiga slutsatser för skogsbruket.

– Vi vill fortsätta bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt och den här satsningen är då helt rätt. Och med vårt långsiktiga perspektiv vill vi driva både utvecklingen och branschen framåt, säger Christian Rimpi, allmänningsförvaltare, Jokkmokks Allmänning.

Genom att enkelt och kostnadseffektivt kunna samla in data om skogsområden blir det möjligt att hålla skogsbruksplaner bättre uppdaterade. Jämfört med där man använder sig av vanliga flygplan ger drönarmetoden en ökad precision och data med högre kvalitet.

– Effektiviteten ökar när vi får tillgång till rätt information om skogen. Men effektivitet handlar inte enbart om ekonomiska värden utan om mycket mer än så. Optimerad avverkning gör att vi både kan värna ekologiska värden och känsliga biotoper bättre, fortsätter Christian Rimpi.

Det är inte bara stammars tjocklek och skogens täthet som blir känd med metoden. Det blir också möjligt att göra en bedömning av bärigheten i marken runt ett skogsparti. Information som är avgörande när skogsmaskinerna ska ta sig fram till avverkningsområdet.

– Vi är mycket glada över det här samarbetet som kommer utveckla Jokkmokks Allmännings avverkning men även hela skogsindustrin som helhet. En industri vars exportvärde uppgår till 150 miljarder och sysselsätter 120.000 personer. Det är häftigt att hitta nya användningsområden för innovativ teknik och hur vår spetskompetens kan bidra till att vi använder våra skogar bättre , säger Mikael Karlsson, vd på MW Group.

Jokkmokks Allmänning bildades den 27 november år 1886. En viktig funktion för Allmänningen har historiskt sett varit att låta den skogliga tillväxten gynna bygden med avkastning från såld skog. Idag uppgår Allmänningens areal till cirka 81 000 ha, varav närmare 70 000 ha är produktiv skogsmark. Allmänningen betalar årligen ut cirka sex miljoner kronor till delägare och intressanta bygdeprojekt.

Den nya tekniken som används vid inventeringen görs möjlig genom samarbetet mellan Jokkmokks Allmänning och MW Group tillsammans med underleverantören Arbonaut.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se